De werkzaamheden

IPR Vastgoedmanagement heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van nieuw- en verbouwprojecten en planmatig onderhoud.

De werkzaamheden bestaan uit: 

 • Begeleiding en advies inzake nieuw- en verbouwprojecten
 • Begeleiding en regie van planmatig en projectmatig gebouw- en projectonderhoud
 • Analyse en advies met betrekking tot onderhoudscenario\'s voor gebouwen
 • Inspecties op basis van conditiemeting
 • Opstellen bestekken conform Stabu
 • Kostenramingen en opstellen (meerjaren) onderhoudsplannen
 • Schade expertise

Onze werkmethoden zijn gecertificeerd volgens de Algemene Woning Keuring (AWK). 
Meer informatie over het kwaliteitskeurmerk: Algemene Woning Keuring


de Werkwijze

IPR Vastgoedmanagement hanteert al jarenlang de methode conditiemeting volgens NEN2767. Er vindt eerst een inspectie plaats, vervolgens wordt het project geinventariseerd. 

Op basis van de bevindingen wordt een analyse gemaakt. Aan de hand van de NEN3699 norm worden de hoeveelheden bepaald. In het rapport wordt indien nodig het totale project opgespitst in deelprojecten. Voor elk project wordt op basis van de analyse een optimale onderhoudsstrategie geadviseerd. Dit advies bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Onderhoudsstrategie
 • Onderhoudsmethode
 • Planning
 • Uitgesplitste kostenraming
 • Prioriteitenplan

Op basis van het rapport volgt overleg. Investeringsramingen moeten worden gemaakt en aan de hand daarvan volgt een werkomschrijving volgens de Stabu methodiek. Er wordt een (directie)begroting opgesteld.

Na accoord volgt het proces van begeleiding en toezicht. De werkzaamheden worden gecontroleerd en getoetst op basis van de planning. De voortgang wordt schriftelijk geregistreerd en waar nodig volgt overleg om af te stemmen. Op deze wijze blijft het totale proces overzichtelijk. De status van het project kan te allen tijde worden opgevraagd.

NEN 2767: Conditiemeting van bouw- en installatiedelen
NEN 3699: Meetmethode voor het bepalen van nettohoeveelheden van bouwdelen, installatiedelen en resultaten met specificatierichtlijnen


wie zijn wij

IPR Vastgoedmanagement is een bouwkundig adviesbureau op het gebied van beheer en onderhoud van gebouwen.

IPR Vastgoedmanagement heeft haar wortels sedert 1982. Van oorsprong is IPR opgericht als ingenieursbureau voor het management in bouwprojecten.  Daarna is IPR samengegaan met Normag en werd de dienstverlening uitgebreid met, organisatieadvies en training. Milko Derks heeft het vastgoed onderdeel weer losgekoppeld. Sinds die tijd is IPR Vastgoedmanagement een zelfstandig bureau met als specialiteit de begeleiding van bouwprojecten.

Milko Derks  was bij IPR Normag al verantwoordelijk voor de adviestak Beheer en Onderhoud. IPR Vastgoedmanagement heeft deze taak geheel overgenomen.


Opdrachtgevers

In zijn algemeenheid behoren de opdrachtgevers tot de volgende groepen

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Vereniging van eigenaren
 • Rijksgebouwendienst
 • Particulieren
 • Administratie kantoren voor VVE's
 • Industriële vastgoed eigenaren

Kiezen voor IPR

 • Betrouwbaarheid, professionaliteit, up-to-date vakkennis. Het zijn vanzelfsprekende begrippen.
 • IPR Vastgoedmanagement onderscheidt zich door de heldere en complete communicatie.
 • De organisatie is transparant, flexibel en servicegericht.
 • IPR Vastgoedmanagement hanteert een streng kwaliteitscontrole beleid dat aan de hoogste eisen voldoet.
 • IPR Vastgoedmanagement werkt aan de hand van de NEN normen
 • Binnen het netwerk van IPR Vastgoedmanagement worden alle vraagstukken over Beheer & Onderhoud opgepakt

Contact

+31 36 534 4418

+31 6 5364 6836

Neonweg 190
1362 AE Almere